News RSS Feed fa-IR ١٣٩٧/٧/٢٨ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به اداره دانشجویی و فرهنگی دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی درخشش دو نفر از دانشجویان دانشکده پزشکی در بیست و سومین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://df.medical.nkums.ac.ir/Content/51067/درخشش دو نفر از دانشجویان دانشکده پزشکی در بیست و سومین جشنواره قرآن و عترت ١٣٩٧/٧/٢٨ حیرت استاد فرانسوی از عشق مردم جهان به امام حسین (ع) بهمراه فیلم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://df.medical.nkums.ac.ir/Content/50941/حیرت استاد فرانسوی از عشق مردم جهان به امام حسین (ع) بهمراه فیلم ١٣٩٧/٧/٢٣ انتخابات دبیران کانونهای فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://df.medical.nkums.ac.ir/Content/50772/انتخابات دبیران کانونهای فرهنگی و دانشجویی ١٣٩٧/٧/١٥ عضوگیری کانونها، انجمن ها و تشکل های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://df.medical.nkums.ac.ir/Content/50771/عضوگیری کانونها، انجمن ها و تشکل های دانشجویی ١٣٩٧/٧/١٥ دفترچه راهنما دانشجویان جدید الورود.pdf دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://df.medical.nkums.ac.ir/Content/50716/دفترچه راهنما دانشجویان جدید الورود.pdf ١٣٩٧/٧/١١ اطلاع رساني و ثبت نام دوره هاي آموزشي قرآن كريم در سال تحصيلي جديد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://df.medical.nkums.ac.ir/Content/50710/اطلاع رساني و ثبت نام دوره هاي آموزشي قرآن كريم در سال تحصيلي جديد ١٣٩٧/٧/١١ ثبت نام اینترنتی وام شهریه نیم سال اول 98-1397 دانشگاه های علوم پزشکی، شروع شد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://df.medical.nkums.ac.ir/Content/50689/ثبت نام اینترنتی وام شهریه نیم سال اول 98-1397 دانشگاه های علوم پزشکی، شروع شد. ١٣٩٧/٧/١٠ ثبت نام وام تحصیلی و مسکن شروع شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://df.medical.nkums.ac.ir/Content/50566/ثبت نام وام تحصیلی و مسکن شروع شد مهلت ثبت نام: تا 24 مهر ١٣٩٧/٧/٧ اطلاعیه کار دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://df.medical.nkums.ac.ir/Content/50479/اطلاعیه کار دانشجویی ١٣٩٧/٧/٣ برنامه حرکت سرویسهای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://df.medical.nkums.ac.ir/Content/50380/برنامه حرکت سرویسهای دانشجویان ١٣٩٧/٦/٣١ قابل توجه کلیه دانشجویان محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://df.medical.nkums.ac.ir/Content/50264/قابل توجه کلیه دانشجویان محترم اطلاعیه تغذیه ای ١٣٩٧/٦/٢٤ نکته ها و زیبایی های قیام خونین کربلا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://df.medical.nkums.ac.ir/Content/50210/نکته ها و زیبایی های قیام خونین کربلا «ما رایت الا جمیلا» ١٣٩٧/٦/٢١ روز عرفه، روز معرفت، روز زدودن قلب از غبار عصیان و روز خدا و خدایی شدن است. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://df.medical.nkums.ac.ir/Content/49698/روز عرفه، روز معرفت، روز زدودن قلب از غبار عصیان و روز خدا و خدایی شدن است. ١٣٩٧/٥/٣٠ گزیده ای از اهم فعالیتهای واحد در سال 94/95 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://df.medical.nkums.ac.ir/Content/49364/گزیده ای از اهم فعالیتهای واحد در سال 94/95 ١٣٩٧/٥/١٦ گزيده اي از اهم فعاليتهاي واحد در سال 96 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://df.medical.nkums.ac.ir/Content/49363/گزيده اي از اهم فعاليتهاي واحد در سال 96 ١٣٩٧/٥/١٦ انجمن علمي دانشجويان پزشكي برگزار كرد: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://df.medical.nkums.ac.ir/Content/49188/انجمن علمي دانشجويان پزشكي برگزار كرد: كمپين هپاتيت در سه نقطه شهر به منظور پايش سلامت عمومي همشريان بجنوردي ١٣٩٧/٥/٧ عید برآمدن انسانی نو از خاکسترهای خویشتن خویش است دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://df.medical.nkums.ac.ir/Content/48187/عید برآمدن انسانی نو از خاکسترهای خویشتن خویش است ١٣٩٧/٣/٢٣ «هجرت خورشيد» ويژه نامه رحلت امام خميني (ره) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://df.medical.nkums.ac.ir/Content/47993/«هجرت خورشيد» ويژه نامه رحلت امام خميني (ره) ١٣٩٧/٣/١٣ هم ناله با یتیمان کوفه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://df.medical.nkums.ac.ir/Content/47991/هم ناله با یتیمان کوفه ١٣٩٧/٣/١٣ نتايج انتخابات شوراي صنفي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://df.medical.nkums.ac.ir/Content/47902/نتايج انتخابات شوراي صنفي دانشكده پزشكي ١٣٩٧/٣/١٢ درخشش تحسين برانگيز دانشجوي دانشكده پزشكي در جشنواره فرهنگي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://df.medical.nkums.ac.ir/Content/47930/درخشش تحسين برانگيز دانشجوي دانشكده پزشكي در جشنواره فرهنگي ١٣٩٧/٣/١٢ قابل توجه ثبت نام كنندگان وام وديعه مسكن دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://df.medical.nkums.ac.ir/Content/47734/قابل توجه ثبت نام كنندگان وام وديعه مسكن ١٣٩٧/٣/٦ انتخابات شوراي صنفي دانشكده پزشكي بجنورد برگزار مي شود. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://df.medical.nkums.ac.ir/Content/47636/انتخابات شوراي صنفي دانشكده پزشكي بجنورد برگزار مي شود. ١٣٩٧/٣/٢ ترنم عشق و عرفان، ويژه نامه ماه مبارك رمضان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://df.medical.nkums.ac.ir/Content/47447/ترنم عشق و عرفان، ويژه نامه ماه مبارك رمضان ١٣٩٧/٢/٢٧ جشن علوم آزمايشگاهي انجمن علمي آروين برگزار شد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://df.medical.nkums.ac.ir/Content/47395/جشن علوم آزمايشگاهي انجمن علمي آروين برگزار شد. ١٣٩٧/٢/٢٦ آئين نامه شوراي صنفي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://df.medical.nkums.ac.ir/Content/47270/آئين نامه شوراي صنفي دانشجويان ١٣٩٧/٢/٢٣ تمديد مهلت ثبت نام عضويت دانشجويان در انتخابات شوراي صنفي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://df.medical.nkums.ac.ir/Content/47264/تمديد مهلت ثبت نام عضويت دانشجويان در انتخابات شوراي صنفي ١٣٩٧/٢/٢٣ زمان و مكان برگزاری مرحله دانشگاهی بیست و سومین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://df.medical.nkums.ac.ir/Content/47262/زمان و مكان برگزاری مرحله دانشگاهی بیست و سومین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت ١٣٩٧/٢/٢٣ فرخوان عضويت در انجمن علمي رشته بيوكنولوژي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://df.medical.nkums.ac.ir/Content/47206/فرخوان عضويت در انجمن علمي رشته بيوكنولوژي دانشكده پزشكي ١٣٩٧/٢/٢٠ انجمن علمي رشته بيوكنولوژي دانشكده پزشكي تاسيس شد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://df.medical.nkums.ac.ir/Content/47205/انجمن علمي رشته بيوكنولوژي دانشكده پزشكي تاسيس شد. ١٣٩٧/٢/٢٠ هفدهم ارديبهشت سالروز تشكيل انجمن علمي آروين دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://df.medical.nkums.ac.ir/Content/47114/هفدهم ارديبهشت سالروز تشكيل انجمن علمي آروين ١٣٩٧/٢/١٧ ثبت نام انتخابات شورای صنفی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://df.medical.nkums.ac.ir/Content/47087/ثبت نام انتخابات شورای صنفی ١٣٩٧/٢/١٦ ویژه نامه «بهانه هستی» به مناسبت میلاد با سعادت امام زمان (عج) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://df.medical.nkums.ac.ir/Content/47004/ویژه نامه «بهانه هستی» به مناسبت میلاد با سعادت امام زمان (عج) ١٣٩٧/٢/١١ دختر جوانی که اقدام به انتشار عکس های بد حجاب خود در یکی از شبکه های اجتماعی می کرد با شنیدن این مداحی چادری شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://df.medical.nkums.ac.ir/Content/46758/دختر جوانی که اقدام به انتشار عکس های بد حجاب خود در یکی از شبکه های اجتماعی می کرد با شنیدن این مداحی چادری شد ١٣٩٧/٢/٥ قابل توجه دانشجویان محترمیکه در قرعه کشی نمایشگاه کتاب برنده شدند: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://df.medical.nkums.ac.ir/Content/46710/قابل توجه دانشجویان محترمیکه در قرعه کشی نمایشگاه کتاب برنده شدند: ١٣٩٧/٢/٤ من به پول آن جایزه نیاز داشتم و ابراهیم را نمی‌شناختم اما او برنده واقعی آن مسابقه بود. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://df.medical.nkums.ac.ir/Content/46518/من به پول آن جایزه نیاز داشتم و ابراهیم را نمی‌شناختم اما او برنده واقعی آن مسابقه بود. ١٣٩٧/٢/٢ سه ویژگی امام حسین(ع) به روایت پیامبر(ص) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://df.medical.nkums.ac.ir/Content/46515/سه ویژگی امام حسین(ع) به روایت پیامبر(ص) ١٣٩٧/٢/٢ گلچین مولودی امام سجاد (ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://df.medical.nkums.ac.ir/Content/46514/گلچین مولودی امام سجاد (ع) ١٣٩٧/٢/٢ اطلاعیه برگزاری اردو: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://df.medical.nkums.ac.ir/Content/46439/اطلاعیه برگزاری اردو: ١٣٩٧/٢/١ ثبت نام وام دانشجویی تحصیلی، ضروری و مسکن نیم سال دوم تحصیلی 96/97 آغاز شد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://df.medical.nkums.ac.ir/Content/46249/ثبت نام وام دانشجویی تحصیلی، ضروری و مسکن نیم سال دوم تحصیلی 96/97 آغاز شد. ١٣٩٧/١/٢٧ اطلاعیه اردو تفریحی مختص دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://df.medical.nkums.ac.ir/Content/46195/اطلاعیه اردو تفریحی مختص دانشجویان دانشکده پزشکی ١٣٩٧/١/٢٦ فراخوان نشریه آروین از دانشجویان به همکاری با این نشریه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://df.medical.nkums.ac.ir/Content/45288/فراخوان نشریه آروین از دانشجویان به همکاری با این نشریه ١٣٩٦/١٢/١٦ اعضای هیئت تحریریه نشریه آروین دانشکده پزشکی تشکیل جلسه دادند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://df.medical.nkums.ac.ir/Content/45286/اعضای هیئت تحریریه نشریه آروین دانشکده پزشکی تشکیل جلسه دادند ١٣٩٦/١٢/١٦ استقبال بی نظیر همکاران دانشگاه از شرکت در مسابقه فجر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://df.medical.nkums.ac.ir/Content/44464/استقبال بی نظیر همکاران دانشگاه از شرکت در مسابقه فجر ١٣٩٦/١١/٢٩ گزارش تصویری جشن دانش آموختگی دانشجویان دانشکده پزشکی، رشته علوم آزمایشگاهی 92 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://df.medical.nkums.ac.ir/Content/44449/گزارش تصویری جشن دانش آموختگی دانشجویان دانشکده پزشکی، رشته علوم آزمایشگاهی 92 ١٣٩٦/١١/٢٨ آیین نامه بیست و سومین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه های علوم پزشکی کشور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://df.medical.nkums.ac.ir/Content/44257/آیین نامه بیست و سومین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه های علوم پزشکی کشور ١٣٩٦/١١/٢٣ آغاز ثبت نام بيست و سومين جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://df.medical.nkums.ac.ir/Content/44132/آغاز ثبت نام بيست و سومين جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت ١٣٩٦/١١/١٨ ویژه نامه دهه مبارک فجر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://df.medical.nkums.ac.ir/Content/44120/ویژه نامه دهه مبارک فجر دهه فجر انقلاب اسلامی مبارکباد ١٣٩٦/١١/١٨ قابل توجه دانشجویان جدید (اطلاعیه خوابگاهی و تغذیه ای ) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://df.medical.nkums.ac.ir/Content/43943/قابل توجه دانشجویان جدید (اطلاعیه خوابگاهی و تغذیه ای ) ١٣٩٦/١١/١٤ «یاس کبود» ویژه نامه شهادت حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://df.medical.nkums.ac.ir/Content/43804/«یاس کبود» ویژه نامه شهادت حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها ١٣٩٦/١١/١٠ احکام پزشکی مطابق با فتاوای مراجع تقلید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://df.medical.nkums.ac.ir/Content/43716/احکام پزشکی مطابق با فتاوای مراجع تقلید ١٣٩٦/١١/٨ اطلاعیه ثبت نام اينترنتي وام هاي تحصيلي و مسكن نيمسال دوم 97-1396 دانشجويي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://df.medical.nkums.ac.ir/Content/43694/اطلاعیه ثبت نام اينترنتي وام هاي تحصيلي و مسكن نيمسال دوم 97-1396 دانشجويي ١٣٩٦/١١/٨ قابل توجه دانشجویان متاهل دانشکده پزشکی: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://df.medical.nkums.ac.ir/Content/43324/قابل توجه دانشجویان متاهل دانشکده پزشکی: ١٣٩٦/١٠/٢٦ بررسی ضوابط و مقررات پوشش دانشجویان در دانشگاه‌های مطرح دنیا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://df.medical.nkums.ac.ir/Content/43166/بررسی ضوابط و مقررات پوشش دانشجویان در دانشگاه‌های مطرح دنیا ١٣٩٦/١٠/٢٣ یک دختر گردشگر خارجی:« سادگی به ما زیبایی می دهد و خودِ واقعی بودن بسیار بهتر از آن است که انسانی را به نمایش بگذاریم که با شخصیت حقیقی ما تفاوت دارد» دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://df.medical.nkums.ac.ir/Content/42920/یک دختر گردشگر خارجی:« سادگی به ما زیبایی می دهد و خودِ واقعی بودن بسیار بهتر از آن است که انسانی را به نمایش بگذاریم که با شخصیت حقیقی ما تفاوت دارد» ١٣٩٦/١٠/١٦ ادعای ناسا برای اثبات معجزه شق‌القمر پیامبر اسلام (ص) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://df.medical.nkums.ac.ir/Content/42811/ادعای ناسا برای اثبات معجزه شق‌القمر پیامبر اسلام (ص) ١٣٩٦/١٠/١٢ جلسه هماهنگی برگزاری جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشکده پزشکی تشکیل شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://df.medical.nkums.ac.ir/Content/42764/جلسه هماهنگی برگزاری جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشکده پزشکی تشکیل شد ١٣٩٦/١٠/١١ آئین و پیشنه تاریخی شب یلدا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://df.medical.nkums.ac.ir/Content/42262/آئین و پیشنه تاریخی شب یلدا یلدا فرصتی برای باهم و در کنار هم بودن فارغ از هیاهوی روزگار ١٣٩٦/٩/٣٠ ساعات حرکت سرویسها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://df.medical.nkums.ac.ir/Content/42229/ساعات حرکت سرویسها ١٣٩٦/٩/٢٩ واریز وام های تحصیلی و مسکن دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://df.medical.nkums.ac.ir/Content/42156/واریز وام های تحصیلی و مسکن دانشجویان ١٣٩٦/٩/٢٨ تجهیز خوابگاه دختران الزهرا (س) به اینترنت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://df.medical.nkums.ac.ir/Content/41885/تجهیز خوابگاه دختران الزهرا (س) به اینترنت ١٣٩٦/٩/١٩ فرم درخواست کار دانشجویی با هدف رفاه حال دانشجویان الکترونیکی شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://df.medical.nkums.ac.ir/Content/41872/فرم درخواست کار دانشجویی با هدف رفاه حال دانشجویان الکترونیکی شد ١٣٩٦/٩/١٩ شخصیت‌های جهان درباره نامه امام خامنه‌ای به جوانان غرب چه می‌گویند؟ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://df.medical.nkums.ac.ir/Content/41608/شخصیت‌های جهان درباره نامه امام خامنه‌ای به جوانان غرب چه می‌گویند؟ ١٣٩٦/٩/١٢ قابل توجه داشجویان محترم متقاضی وام ضروری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://df.medical.nkums.ac.ir/Content/41552/قابل توجه داشجویان محترم متقاضی وام ضروری ١٣٩٦/٩/٩ شورای صنفی دانشکده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://df.medical.nkums.ac.ir/Content/41523/شورای صنفی دانشکده ١٣٩٦/٩/٨ ویژه نامه شهادت امام حسن عسکری علیه السلام و شروع امامت امام مهدی (عج) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://df.medical.nkums.ac.ir/Content/41456/ویژه نامه شهادت امام حسن عسکری علیه السلام و شروع امامت امام مهدی (عج) ١٣٩٦/٩/٥ ویژه نامه رحلت پیامبر و شهادت سبط اکبرش امام حسن و شهادت غریب طوس امام رضا علیهم السلام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://df.medical.nkums.ac.ir/Content/41234/ویژه نامه رحلت پیامبر و شهادت سبط اکبرش امام حسن و شهادت غریب طوس امام رضا علیهم السلام ١٣٩٦/٨/٢٥ ثبت نام وام ضرووری و ودیعه مسکن شروع شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://df.medical.nkums.ac.ir/Content/41225/ثبت نام وام ضرووری و ودیعه مسکن شروع شد ١٣٩٦/٨/٢٤ لیست دانشجویان کاندیداتوری انتخابات اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://df.medical.nkums.ac.ir/Content/41067/لیست دانشجویان کاندیداتوری انتخابات اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویی ١٣٩٦/٨/٢٠ ثبت نام اينترنتي وام بنياد علوي نيمسال اول 97-96 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://df.medical.nkums.ac.ir/Content/40964/ثبت نام اينترنتي وام بنياد علوي نيمسال اول 97-96 ١٣٩٦/٨/١٦ محمد علی کلی قهرمان آمریکایی بوکس جهان درباره حجاب توصیه ای شنیدنی به دخترش می کند. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://df.medical.nkums.ac.ir/Content/40936/محمد علی کلی قهرمان آمریکایی بوکس جهان درباره حجاب توصیه ای شنیدنی به دخترش می کند. ١٣٩٦/٨/١٥ محمد علی کلی قهرمان سنگین وزن بوکس جهان درباره حجاب توصیه جالبی به دخترش می کند. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://df.medical.nkums.ac.ir/Content/40934/محمد علی کلی قهرمان سنگین وزن بوکس جهان درباره حجاب توصیه جالبی به دخترش می کند. ١٣٩٦/٨/١٥ ثبت نام وام تحصیلی تمدید شد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://df.medical.nkums.ac.ir/Content/40842/ثبت نام وام تحصیلی تمدید شد. ١٣٩٦/٨/١٣ منظور از حقوق بشر آمریکایی چیست؟ اینفوگرافی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://df.medical.nkums.ac.ir/Content/40835/منظور از حقوق بشر آمریکایی چیست؟ اینفوگرافی ١٣٩٦/٨/١٣ نهمین جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت با عنوان “سیمرغ” فراخوان داد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://df.medical.nkums.ac.ir/Content/40728/نهمین جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت با عنوان “سیمرغ” فراخوان داد ١٣٩٦/٨/٨ برگزاري انتخابات اعضاي شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشجويي دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://df.medical.nkums.ac.ir/Content/40599/برگزاري انتخابات اعضاي شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشجويي دانشگاه ١٣٩٦/٨/٦ شواری مرکزی انجمن علمی آروین دانشکده پزشکی تشکیل جلسه داد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://df.medical.nkums.ac.ir/Content/40435/شواری مرکزی انجمن علمی آروین دانشکده پزشکی تشکیل جلسه داد ١٣٩٦/٨/١ اردوی اسفیدان و درکش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://df.medical.nkums.ac.ir/Content/40271/اردوی اسفیدان و درکش ١٣٩٦/٧/٢٦ در خصوص برگزاري دوره آموزشي كامپيوتر در سال تحصيلي جديد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://df.medical.nkums.ac.ir/Content/40109/در خصوص برگزاري دوره آموزشي كامپيوتر در سال تحصيلي جديد ١٣٩٦/٧/٢٣ نمایشگاه بزرگ کتاب خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://df.medical.nkums.ac.ir/Content/40106/نمایشگاه بزرگ کتاب خراسان شمالی ١٣٩٦/٧/٢٣